Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Coop Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

Dorpshuis De Stikel

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Veehandel T. Klimstra

Handelsondernemening Age de Jong

ZZP partij

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Hoogland bv

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Timmer en onderhoudsbedrijf J&M Dijkstra

Rabobank

Koopmans verffabriek

Glas service Noord Nederland A. Zeilmaker

 

Schoonmaken 2020

Onderstaand het schoonmaakrooster voor 2020. Dit jaar staan naast onze leden ook de ouders van de jeugdkaatsers één keer ingepland. Zo kunnen we met ons allen er voor zorgen dat onze (jeugd)leden in een schone accommodatie kunnen omkleden. 
Verzoek is dat de kantine en kleedkamers voor de aangegeven datum zijn schoongemaakt. De sleutel kan bij één van de bestuurders worden afgehaald.

Datum                 Dag                      Wie


Juli  
11-07-2020        Zaterdag            Alies de Graaf, Rennie Leistra, Wieke Feenstra, Petra Feensta
18-07-2020        Zaterdag            Linda Dijkstra, Marjan Hoekstra, Iris Hoekstra, Yvonne de Haan
25-07-2020        Zaterdag            Thea Weening, Kerstin v/d Wagen, Sjoukje Stiemsma, Sjoukje Klimstra


Augustus  
01-08-2020        Zaterdag             Jeannet Dijkstra, Tjitske Castelein, Pytsje Wijtsma, Joke Vogel
22-08-2020        Zaterdag             Rixt de Winter, Marrit Faber, Akke Griet Wijtsma, Rjimke Boonstra
29-08-2020        Zaterdag             Jolanda Wijtsma, Jenny Sipma, Tiny Schregardus, Ingrid Haaksma


September 
 
05-09-2020        Zaterdag             Siënna Boonstra, Lisanne Koree, Nel Bakker, Gerjanna Visser
12-09-2020        Zaterdag             Heleen de Haan, Froukje Wijtsma, Elize Heeringa, Petra Boersma
19-09-2020        Zaterdag             Esther Slagman, Anneke Wouda, Sigrid Slagman, Tjitske Castelein
26-09-2020        Zaterdag             Eindschoonmaak wie kan graag komen!
                                                                                                                                                

Wanneer je niet kunt, graag onderling ruilen of een vervanger zoeken.

Alvast bedankt voor jullie inzet!