Perk leggen

Onderstaand de lijst van perkleggers voor het seizoen 2018. Wanneer u niet aanwezig kunt zijn, het verzoek om zelf een vervanger te regelen of onderling te ruilen.

Datum                       Dag             Tijd                   Wie


Juni                                                    
01-06-2018        Vrijdag                  19:00       Allen
05-06-2018        Dinsdag                20:00       Klaas de Haan, Douwe Hiemstra, Gerben Hoekstra
14-06-2018        Donderdag           20:00       Marten Jetze Hoekstra, Menno Hoekstra, Jan Jippe
16-06-2018        Zaterdag              08:30       Jippe Holwerda, Jacob Jongeling, Jaap Klijnstra
22-06-2018        Vrijdag                  19:00       Tjerk Holwerda, Jan Jacob Klimstra, Simon Jan Mol

Juli                                                    
14-07-2018        Zaterdag               8:30        Hielke Muurling, Ype Rispens, Arjen Schregardus
20-07-2018        Vrijdag                                    Jan Jacob Klimstra 

Augustus                                                    
04-08-2018        Zaterdag              08:30       Theo Schregardus, Eelke Sipma, Jan Berend Sipma
15-08-2018        Woensdag               *           Carlo Spielmann, Jelle Jaap Stiemsma, Auke de Boer
17-08-2018        Vrijdag                     *           Renze Stiemsma, Klaas Veenstra, Frits Dijkstra
23-08-2018        Donderdag          20:00       Gerben Hein, Jacob Wijtsma, Thys Wijtsma
25-08-2018        Zaterdag              08:30       Wiltsje Wijtsma, Renze Jan Stiemsma, Auke Boomsma

September                                                    
08-09-2018        Zaterdag              08:30       Tjeerd Jan Boomsma, Philipus Dijkstra, Harm Klaas Visser
15-09-2018        Zaterdag              08:30       Meindert Jansma, Jacob Jongeling, Klaas de Haan

* Tijdstip volgt nog

Alvast bedankt voor jullie inzet!