Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Coop Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

Dorpshuis De Stikel

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Veehandel T. Klimstra

Handelsondernemening Age de Jong

ZZP partij

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Hoogland bv

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Timmer en onderhoudsbedrijf J&M Dijkstra

Rabobank

Koopmans verffabriek

Glas service Noord Nederland A. Zeilmaker

 

Perk leggen

Onderstaand de lijst van perkleggers voor het seizoen 2019. Wanneer u niet aanwezig kunt zijn, het verzoek om zelf een vervanger te regelen of onderling te ruilen.

Datum                       Dag             Tijd                   Wie


Mei   
04-05-2019        Zaterdag             08:30                   Herald Boonstra, Jeroen Boonstra, Robbie Botma
09-05-2019        Donderdag         20:00                   Adol Braaksma, André Braaksma, Pieter Braaksma
14-05-2019        Dinsdag               19:00                   Ymco Braaksma, Jan Dijkstra, Johan Dijkstra
25-05-2019        Zaterdag             08:30                   Rense Haaksma, Uilke Dijkstra, Freerk Elzinga
29-05-2019        Woensdag          19:00                  Hendrik Feenstra, Siebe Feenstra, Renze Jan Stiemsma
31-05-2019        Vrijdag                 19:00                   Allen

Juni   
04-06-2019         Dinsdag              20:00                   Klaas de Haan, Johan Sipma, Gerben Hoekstra
06-06-2019        Donderdag         20:00     Marten Jetze Hoekstra, Menno Hoekstra, Jan Jippe Holwerda
13-06-2019        Donderdag         19:00                   Allen
14-06-2019        Vrijdag                19:00                   Allen
22-06-2019        Zaterdag             08:30                   Jippe Holwerda, Jacob Jongeling, Jan Berend Sipma
27-06-2019        Donderdag         20:00                   Tjerk Holwerda, Jan Jacob Klimstra, Simon Jan Mol
29-06-2019        Zaterdag             08:30                   Jan Jacob Klimstra, Jelle Jaap Stiemsma

Juli   
13-07-2019        Zaterdag             08:30                   Hylke Muurling, Ype Rispens, Arjen Schregardus

Augustus
03-08-2019        Vrijdag                19:00                   Harm Klaas Visser, Carlo Spielmann, Hendrik Veenstra
08-08-2019        Donderdag         20:00                   Theo Schregardus, Eelke Sipma, Jan Berend Sipma
14-08-2019        Woensdag          08:30                   Marco Wouda, Minne Dijkstra, Jaap Klijnstra
17-08-2019        Zaterdag             08:30                   Renze Stiemsma, Klaas Veenstra, Frits Dijkstra
22-08-2019        Donderdag         19:00                   Gerben Hein Wijtsma, Jacob Wijtsma, Thys Wijtsma
24-08-2019        Zaterdag             08:30                   Wiltsje Wijtsma, Renze Jan Stiemsma, Auke Boomsma
31-08-2019        Zaterdag             08:30            Tjeerd Jan Boomsma, Phillipus Dijkstra, Harm Klaas Visser

September   
07-09-2019        Zaterdag             08:30                   Meindert Jansma, Jacob Jongeling, Klaas de Haan
14-09-2019        Zaterdag             08:30                Jakob Klaas Dijkstra, Douwe Hiemstra, Carlo Spielmann


Alvast bedankt voor jullie inzet!