Pearkekeatsen in Morra-Lioessens

Pearke-keatsen, afgelopen zaterdag was het weer zover. Onder mooie weersomstandigheden werd er fanatiek gekaatst door de pearkes. A.C. Mol Assurantie en Verzekeringskantoor was sponsor van deze partij.

In de A-klas hadden zich 4 pearkes opgegeven. Hier werd een competitie gekaatst. Deze competitie werd gewonnen door het partuur van Mynke Hoekstra en Gerben Hoekstra, zij wisten al hun wedstrijden te winnen. De 2e prijs ging naar het partuur van Liesbeth Wijtsma en Gerben Hein Wijtsma.

De B-klas werd gewonnen door het partuur van Ytsje Veenema en Carlo Spielmann. Hier hadden zich 12 pearkes opgegeven. De 2e prijs werd gewonnen door Anna Karina Hiddema en Johan Dijkstra. Heleen de Haan en Jan de Haan wonnen de 3e prijs.

De finale in de verliezersronde werd gewonnen door Antsje Boonstra en Herald Boonstra. De 2e prijs in de verliezersronde was voor Rianne Rispens en Ype Rispens.