Keurmeesterlijst 2017

 

Dit jaar hebben we voor het eerst een keurmeesterlijst, dit omdat het altijd een hele opgave is om keurmeesters te regelen voor onze KNKB wedstrijden. Kun je niet op de datum waarop je ingepland staat? Graag zelf vervanging regelen of ruilen. Wij hopen hierbij de KNKB wedstrijden goed te laten verlopen en zijn blij met jullie hulp!

Zaterdag 27 mei: Klaas Veenstra, Gerben Hoekstra, Freerk Elzinga, Adol Braaksma, Hendrik Feenstra, Douwe Hiemstra, Marten Jetze Hoekstra, Herald Boonstra, Minne Dijkstra, Jacob Jongeling, Heleen de Haan en Mynke Hoekstra.

Zaterdag 15 juli: Tjeerd Jan Boomsma, Ype Rispens, Jan Willem Hoekstra, Robbie Botma, Jeroen Boonstra, Jan Simon de Haan, Jacob Wijtsma, Jippe Holwerda, Gerben Hein Wijtsma, Renze Stiemsma, Jenny Sipma en Froukje Klimstra.

Zaterdag 22 juli: Allen