Eerste ledenpartij 2017:

Zaterdag 29 april was het weer tijd voor de eerste ledenpartij van KV Warber Bliuwe Moarre-Ljussens. Deze partij kon onder heerlijke weersomstandigheden plaatsvinden, wat deze dag tot een groot succes bracht. Sponsoren van deze wedstrijd waren Veehandel T. Klimstra en Hoek & Wad Meesterschilders. Er stonden deze dag ongeveer 60 kaatsers op het sportveld “Tusken De Doarpen”.

Bij de kabouters werd er een competitie gekaatst. Het partuur van Anna Dijkstra en Frederik Slagman bleek hier het sterkste, de tweede prijs werd gewonnen door het partuur van Willianne Wijtsma en Hendrik Vogel.

In de B-jeugd werd er in een poule gekaatst, hier werd de krans gewonnen door Daniël Wouda en Tjisse Slagman. De tweede prijs werd gewonnen door Albert Vogel en Jeltsje Castelein, ook was er nog een derde prijs voor Thijs de Winter en Jelle Jan Dijkstra.

In de A-jeugd werd er ook in een poule gekaatst, hier kwam het partuur van Johan Sipma en
Marco Wouda als sterkste uit de strijd. De tweede prijs was voor Jacob Klaas Dijkstra en
Gerjanna Visser, een derde prijs was er nog voor het partuur van Douwe Dijkstra en Frerik Slagman.

Bij de dames werd er een competitie gekaatst. Deze competitie werd met overmacht gewonnen door het partuur van Margriet Wijtsma en Christine Spijksma, zij wisten al hun wedstrijden te winnen. De tweede prijs was er voor Gerda Elzinga en Janita Rispens.

De heren kaatsten ook een competitie. Het partuur van Simon Jan Mol, Tjerk Holwerda en Gerben Hein Wijtsma wisten al hun wedstrijden te winnen, en waren dus de terechte winnaar. Een tweede prijs was er nog voor het partuur van Siebe Feenstra, Renze Stiemsma en Marten Jetze Hoekstra.