Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Coop Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

Dorpshuis De Stikel

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Veehandel T. Klimstra

Handelsondernemening Age de Jong

ZZP partij

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Hoogland bv

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Timmer en onderhoudsbedrijf J&M Dijkstra

Rabobank

Koopmans verffabriek

Glas service Noord Nederland A. Zeilmaker

 

Contact

Bestuur van KV Warber Bliuwe:

Taak: Naam:
Voorzitters Jelle Jaap Stiemsma (06-40427518), Gerben Hein Wijtsma
Secretaris Jacob Jongeling (06-42274393)
Penningmeester Niels Wijga
Materiaalbeheer Renze Jan Stiemsma
  Jan en Jan Simon de Haan
Jeugdbestuur Liesbeth Wijtsma (06-12371571)
 

Klaas Veenstra

  Simon Faber
Site beheer Simon Jan Mol


Voor vragen en/of opmerkingen over de site kunt u mailen naar: sitekvwarberbliuwe@outlook.com

Voor vragen en/of opmerkingen voor het bestuur kunt u mailen naar: kvwarberbliuwe@outlook.com

Voor opgave voor een wedstrijd kunt u mailen naar: opgavekvwarberbliuwe@outlook.com

Het jeugdbestuur kunt u bereiken via het volgende mailadres: jeugdkvwarberbliuwe@outlook.com

Post kan worden verstuurd naar: Reinsleat 9, 9134 NW Lioessens

 

Adres Kaatsveld: Skyligerwei 21, 9135 PH Morra