Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Plus Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

AB Vakwerk

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Administratiekantoor Dijkstra B.V.

Handelsondernemening Age de Jong

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Bouwbedrijf Dijkstra

Rabobank

Agema Vlaggenmasten

BGT Bestrating

Brouwer en Brouwer B.V.

DJ Hekwerk

Frits Dijkstra

Gerben Swart Agriservice

Installatie- Montagebedrijf H. Keizer

J. Barkmeijer en Zonen B.V.

Jan Simon de Haan

Jansma Veehandel

Klimstra Infra Techniek

Kooistra Van der Ploeg Kozijnkonstrukties

KWW Bedum B.V.

Martens kunststoffen

Nicolai Glashandel

Onderhoudsbedrijf S. Faber

R. Braaksma Timmerwerken

R.T. Jansma

Schilder- en stucwerk S. van der Wielen

Sjoerd van der Beij Voegbedrijf

Stadscafé en Pizzeria Uccello

Svensk Gardning B.V.

T. Sijtsma

Timmerbedriuw J.W. Hoekstra

Van Driesum Bouw B.V.

Verno

Wijma en Koree Metselwerken

Germ Wytsma Grondwerk Riolering Kraanverhuur

Hondenspullenkopen.nl

Hoogland attractie verhuur

Leonard Klimstra Dienstverlening

om'e Noard Tent en Party verhuur

Zandlevengroep

Contact

Bestuur van KV Warber Bliuwe:

Taak: Naam:
Voorzitters Jelle Jaap Stiemsma (06-40427518), Gerben Hein Wijtsma
Secretaris Jacob Jongeling (06-42274393)
Penningmeester Pieter Tseard Zwart
Materiaalbeheer Renze Jan Stiemsma
  Sietse Botma
Jeugdbestuur Klaas Veenstra (06-21928523)
 

Eelke Sipma

  Minke Wijtsma
Site beheer Simon Jan Mol


Voor vragen en/of opmerkingen over de site kunt u mailen naar: sitekvwarberbliuwe@outlook.com

Voor vragen en/of opmerkingen voor het bestuur kunt u mailen naar: kvwarberbliuwe@outlook.com

Voor opgave voor een wedstrijd kunt u mailen naar: opgavekvwarberbliuwe@outlook.com

Het jeugdbestuur kunt u bereiken via het volgende mailadres: jeugdkvwarberbliuwe@outlook.com

Post kan worden verstuurd naar: Reinsleat 9, 9134 NW Lioessens

 

Adres Kaatsveld: Skyligerwei 19A, 9135 PH Morra