Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Coop Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

Dorpshuis De Stikel

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Veehandel T. Klimstra

Handelsondernemening Age de Jong

ZZP partij

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Hoogland bv

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Timmer en onderhoudsbedrijf J&M Dijkstra

Rabobank

Koopmans verffabriek

Glas service Noord Nederland A. Zeilmaker

 

Agenda

Wedstrijdlijst kv Warber Bliuwe 2021

Zie (online)boekje voor wedstrijdlijst federatie (klik hier)

Zie hier voor de wedstrijdagenda van 2021 (klik hier)

Nog Belangrijk:

Ouder/kind kaatsen:Hierbij is het de bedoeling dat er door de kaats(t)ers met hun eigen ouders wordt gekaatst. Wanneer dit echt niet kan, dan mag er een andere maat worden gezocht. Maar dan wel een oom of tante. Ouder/kind kaatsen is voor jeugd t/m de schooljongens en schoolmeisjes.